Vstupní předpoklady: dovršení věku 18 let

Způsob přihlášení: V tuto chvíli je kurz v běhu a není prozatím vypsán další termín pro přihlášení.

Cena: 5 200,- Kč

Forma: prezenční

Termín konání: 18. 3. 2019 – 16. 5. 2019

Harmonogram výuky:

18.03. 2019 – 20. 03. 2019 – teoretická výuka (den 1 – 3)

01.04. 2019 – 03. 04. 2019 – teoretická výuka (den 4 – 6)

09.04. 2019 – 11. 04. 2019 – teoretická výuka (den 7 – 9)

15.04. 2019 – 17. 04. 2019 – teoretická výuka (den 10 – 12)

23.04. 2019 – 25. 04. 2019 – teoretická výuka (den 13 – 15)

29.04. 2019 – 30. 04. 2019 – teoretická výuka (den 16 – 17)

01.05. 2019 – 15. 05. 2019 – praxe (celkový rozsah 40 hodin)

16.05. 2019 – závěrečná zkouška

 

Místo konání: Sociální centrum Kamínek, NZDM Kámen, Školní pěšina 5249, Chomutov 430 04 (zastávka autobusu Kamenná linky 302 ze směru autobusové nádraží Chomutov)

Rozsah výuky: 8 vyučovacích hodin denně s pravidelnými přestávkami, začátek vždy v 8:00, ukončení nejpozději v 15:15. Během konání kurzu nebude účastníkům zajištěno ubytování ani stravování.