Vstupní předpoklady: dovršení věku 18 let

Způsob přihlášení: https://forms.gle/KkmJeiFu1zc3QDzV7

Cena: 6 500,- Kč

Forma: kombinovaná (on-line, závěrečné zkoušky prezenčně)

Termín konání: 02. 10. 2023 – 12. 12. 2023

Kontakt: Mgr. Filip Ráža, DiS. – 606 06 14 29, [email protected]

Harmonogram výuky:

02. 10. – 04. 10. 2023 – teoretická výuka (den 1 – 3)

16. 10. 2023 – teoretická výuka (den 4) 

19. 10. 2023 – teoretická výuka (den 5)

24. 10. – 25. 10. 2023 – teoretická výuka (den 6 – 7)

01. 11. – 03. 11. 2023 – teoretická výuka (den 8 – 10)

08. 11. 2023 – teoretická výuka (den 11)

09. 11. 2023 – teoretická výuka (den 12)

22. 11. 2023 – teoretická výuka (den 13)

24. 11. 2023 – teoretická výuka (den 14)

27. 11. 2023 – teoretická výuka (den 15)

04. 12. – 08. 12. 2023 – praxe (celkový rozsah 40 hodin)

12. 12. 2023 – závěrečná zkouška

Rozsah výuky: 8 vyučovacích hodin denně s pravidelnými přestávkami, začátek v 8:00 (popřípadě 8:30), ukončení nejpozději v 15:30.  

K účasti na kurzu je potřeba PC s mikrofonem, sluchátky (nebo jiným zvukovým výstupem) a kamerou.

Místo konání: on-line, závěrečné zkoušky proběhnou na adrese Školní pěšina 5249, Chomutov 430 01