Vstupní předpoklady: dovršení věku 18 let

Způsob přihlášení: https://forms.gle/2b9a2h8DaP7qzWSZ8

Cena: 5 700,- Kč

Forma: prezenční

Termín konání: 9. 3. 2020 – 30. 4. 2020

Kontakt: Mgr. Filip Ráža, DiS. – 606 06 14 29, manazer.qss.svetlozs@seznam.cz

 

Harmonogram výuky:

9. 3. 2020 – 11. 3. 2020 – teoretická výuka (den 1 – 3)

16. 3. 2020 – 18. 3. 2020 – teoretická výuka (den 4 – 6)

23. 3. 2020 – 25. 3. 2020 – teoretická výuka (den 7 – 9)

30. 3. 2020 – teoretická výuka (den 10)

6. 4. 2020 – 9. 4. 2020 – teoretická výuka (den 11 – 14)

14. 4. 2020 – 16. 4. 2020 – teoretická výuka (den 15 – 17)

20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 – praxe (celkový rozsah 40 hodin)

30. 4. 2020 – závěrečná zkouška

 

Místo konání: Sociální centrum Kamínek, NZDM Kámen, Školní pěšina 5249, Chomutov 430 04 (zastávka autobusu Kamenná linky 302 ze směru autobusové nádraží Chomutov)

Rozsah výuky: 8 vyučovacích hodin denně s pravidelnými přestávkami, začátek vždy v 8:00, ukončení nejpozději v 15:15. Během konání kurzu nebude účastníkům zajištěno ubytování ani stravování.