Vstupní předpoklady: dovršení věku 18 let

Způsob přihlášení: https://forms.gle/RDqy1SMF8B23a5uKA

Cena: 5 200,- Kč

Forma: prezenční

Termín konání: 14. 10. 2019 – 4. 12. 2019

Kontakt: Mgr. Filip Ráža, DiS. – 606 06 14 29, manazer.qss.svetlozs@seznam.cz

Harmonogram výuky:

14. 10. 2019 – 16. 10. 2019 – teoretická výuka (den 1 – 3)

21. 10. 2019 – 23. 10. 2019 – teoretická výuka (den 4 – 6)

29. 10. 2019 – 30. 10. 2019 – teoretická výuka (den 7 – 8)

04. 11. 2019 – 06. 11. 2019 – teoretická výuka (den 9 – 11)

11. 11. 2019 – 13. 11. 2019 – teoretická výuka (den 12 – 14)

18. 11. 2019 – 20. 11. 2019 – teoretická výuka (den 15 – 17)

25. 11. 2019 – 29. 11. 2019 – praxe (celkový rozsah 40 hodin)

04. 12. 2019 – závěrečná zkouška

Místo konání: Sociální centrum Kamínek, NZDM Kámen, Školní pěšina 5249, Chomutov 430 04 (zastávka autobusu Kamenná linky 302 ze směru autobusové nádraží Chomutov)

Rozsah výuky: 8 vyučovacích hodin denně s pravidelnými přestávkami, začátek vždy v 8:00, ukončení nejpozději v 15:15. Během konání kurzu nebude účastníkům zajištěno ubytování ani stravování.