Organizace Světlo Kadaň z.s. se v roce 2018 stalo realizátorem vzdělávacích aktivit v oblasti sociálních služeb a primární prevence. V rámci kurzů Vám rádi předáme zkušenosti, které jsem získali během 20 let našeho působení v sociálních službách a primárně preventicních aktivitách.

V současné době nabízíme dva kurzy s akreditací MPSV:

Základy komunikace a individuální práce s klientem služeb sociální prevence – v terénu (rozsah 40 hodin) – č. 2017/0078-PC/SP
• Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (rozsah 176 hodin) – č. A2018/0117-PK
• Akreditované vzdělávací programy MŠMT – č.j.: MSMT-1139/2018-2-158   

               > PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ MINIMUM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
               > STŘEDNĚ POKROČILÁ ÚROVEŇ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

 

Více informací o jednotlivých kurzech, vzdělávacích akcích, termínech konání a podmínkách účasti se dočtete v menu na levé straně od tohoto textu.

Vzdělávání a kurzy