Organizace Světlo Kadaň z.s. se v roce 2018 stalo realizátorem vzdělávacích aktivit v oblasti

sociálních služeb a primární prevence.

V rámci kurzů Vám rádi předáme zkušenosti, které jsem získali během 25 let našeho působení v sociálních službách a primárně preventivních aktivitách.

Vzdělávání a kurzy