Následující závazné podmínky účasti platí pro vzdělávací kurzy, které organizuje Světlo Kadaň z.s. (dále jen organizace) s účinností od 1. 7. 2018.

Přihlášení do kurzu

Přihlášení do kurzu probíhá výhradně skrze elektronickou přihlášku. Odkazy na přihlášky do jednotlivých kurzů jsou uvedeny v menu u jednotlivých kurzů. Při vyplňování elektronické přihlášky pečlivě zkontrolujte veškeré údaje, především kontaktní e-mail, který je hlavním informačním kanálem. Na e-mail Vám budou zaslány všechny podstatné informace ke kurzu (potvrzení přihlášky, pozvánka, el. proforma faktura apod.).

Po vyplnění a odeslání přihlášky se vždy zobrazí potvrzení o odeslání a do 48 hodin obdržíte potvrzení o přihlášení na Vámi uvedený email. Pokud se tak nestane, kontaktujte osobu zodpovědnou za realizaci kurzu (uvedeno na webových stránkách organizace). S největší pravděpodobností došlo k nějaké chybě a Vaše přihláška není u kurzu evidována. Pokud je plánovaný vzdělávací kurz naplněn, obdrží do týdne zájemce informace o této skutečnosti a dále informace o dalších plánovaných termínech požadovaného kurzu.

Nejpozději 3 týdny před zahájením plánovaného kurzu obdrží všichni přihlášení upřesňující informace na email, který uvedli v přihlášce. Jedná se např. o informace o zrušení kurzu z důvodu nízkého počtu přihlášených, změně termínu kurzu z důvodu onemocnění lektora atd.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu konání kurzu ze závažných důvodů. O všech změnách budou přihlášení bezodkladně informováni.

V případě otevření kurzu obdrží přihlášení informaci o svém zařazení, upřesňující informace o konání kurzu a informace o způsobu platby. Pro potřeby platby Vám bude na email zaslána proforma faktura ve formátu PDF. Po obdržení platby za kurz pro Vás bude připravena vytištěná zúčtovací faktura jako daňový doklad. Tuto fakturu obdržíte v den zahájení kurzu (individuálně lze domluvit její zaslání na adresu uvedenou v přihlášce).

Platbu za kurz je třeba provést bankovním převodem na číslo účtu: Komerční banka a. s., pobočka Kadaň, 198186080227/0100 (vždy uveďte variabilní symbol., což je číslo dokladu uvedené na faktuře) tak, aby dorazila nejpozději den před konáním kurzu. Pokud jste na kurz vysláni Vaší organizací, zálohovou fakturu bez prodlení předejte svému ekonomickému oddělení tak, aby platba dorazila včas.

Podmínky úhrady vzdělávacích programů

Kurzovné hradí buď účastník, nebo organizace vždy v daném termínu dle zaslané faktury.

V případě, že se účastník nemůže kurzů zúčastnit, je možné:

a)      Vrátit platbu za kurz zpět na účet, který odstupující účastník uvede v písemném oznámení o neúčasti na kurzu, které zašle osobě zodpovědné za realizaci kurzu (kontaktní osoba).

b)      Vysílající organizace může za odstupujícího účastníky poslat náhradníka. Toto je vždy nutné oznámit písemně osobě zodpovědné za realizaci kurzu (kontaktní osoba).

V případě, že došlo ze strany organizátora ke změně termínu konání kurzu (př. z důvodu nemoci lektora apod.) a tento přihlášenému účastníkovi nevyhovuje, lze z kurzu odstoupit bez povinnosti platby storno poplatku.

Ukončení kurzu

Absolventi vzdělávacích kurzů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení organizace. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění podmínek pro získání osvědčení uvedených u jednotlivých kurzů.

Prohlášení o přijetí podmínek

Účastníci kurzů při vyplňování přihlášky vyjadřují souhlas s výše uvedenými podmínkami.