Anotace kurzu: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je určen osobám, které nemají pro výkon profese pracovníka v sociálních službách příslušnou kvalifikaci dle § 116 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kurz v celkovém rozsahu 160 hodin obsahuje základní témata z oblasti sociální práce – kvalita služeb, komunikační dovednosti, základy zdravotní výchovy a první pomoci, etika sociální práce, základy psychologie a psychopatologie, metody sociální práce, sociálně právní minimum a další témata související s výkonem sociální práce. Součástí kurzu je také odborná praxe v celkovém rozsahu 40 hodin.

Rozsah kurzu: 160 hodin. Z celkového počtu hodin je 40 hodin odborné praxe, kterou můžete vykonávat na svém pracovišti, pokud jste již zaměstnáni v sociálních službách na pozici pracovníka přímé péče. V případě, že nejste zaměstnáni na uvedené pozici, praxi budete vykonávat v zařízení sociálních služeb pořadatele kurzu – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra pro osoby se závislostí, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a odborné sociální poradenství. Místo konání praxe lze domluvit individuálně v průběhu konání kurzu – možnosti jsou Kadaň, Chomutov, Jirkov, Radonice, Karlovy Vary a Ostrov.

Podmínky získání osvědčení: 80 % účast z celého rozsahu hodin, úspěšné splnění závěrečné zkoušky (písemný test a ústní pohovor)

Profil absolventa: Absolvováním kurzu získá absolvent potřebnou kvalifikaci pro výkon pozice pracovník v sociálních službách – základní orientace v problematice sociálních služeb, orientuje se v základech komunikace, asertivity, krizové intervence, dokáže poskytnout základní první pomoc, předcházet a rozpoznat týrání a zneužívání osob, kterým je poskytována sociální služba, dokáže rozpoznat a předcházet vzniku závislosti osob na sociální službě, orientuje se v základech etiky sociální práce a absolvuji praxi v zařízení sociálních služeb.

Cena: 6 500,- Kč (ubytování a stravování není součástí ceny kurzu a není zajišťováno organizátorem) – osvobozeno od DPH

Kontaktní osoba:

Mgr. Filip Ráža, DiS.
Telefon: +420 606 06 14 29
E-mail: [email protected]