Vítejte na stránkách programů Primární prevence

V rámci své činnosti Světlo Kadaň z.s. nabízí aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech:

• Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování
• Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana
• Rasismus a xenofobie
• Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby
• Poruchy příjmu potravy
• Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
• Právní vědomí napříč typy rizikového chování

 

Vedoucí programu:
Mgr. Jana Tussetschlägerová
E-Mail: vedouci.prevence.svetlozs@seznam.cz
Telefon: +420 725 961 795

Aktuálně

Primární prevence