Vítejte na stránkách programů Primární prevence

V rámci své činnosti Světlo Kadaň z.s. nabízí aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech:

• Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování
• Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana
• Rasismus a xenofobie
• Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby
• Poruchy příjmu potravy
• Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
• Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Vedoucí programu:
Bc. et Bc. Petra Broumská
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 725 961 795

 

Aktuálně

Primárně preventivní minimum pro pedagogické pracovníky

Leták

 

Rozcvičky v prevenci 2024

Leták

 Přihláška ZDE

(v přihlášce vyberte termíny, kterých se chcete zúčastnit)

Primární prevence