Vedoucí preventivních aktivit

Bc. et Bc. Petra Broumská
E-mail: petra.broumska@svetlokadanzs.cz
Tel: +420 725 961 795
Adresa: Školní Pěšina 5249, 430 04 Chomutov
Skype: Prevence Světlo

Koordinátorka programu Světlem k prevenci pro Ústecký kraj

Bc. et Bc. Petra Broumská
E-mail: petra.broumska@svetlokadanzs.cz
Tel: +420 702 027 928
Adresa: Školní Pěšina 5249, 430 04 Chomutov

Koordinátorka programu Světlem k prevenci pro Karlovarský kraj
viz Vedoucí programu primární prevence Bc. et Bc. Petra Broumská

Statutární zástupce

Mgr. Jan Hudák
E-mail: jan.hudak@svetlokadanzs.cz
Tel: +420 603 804 191

Ředitelka prevence 

Bc. Vendula Kádárová
E-mail: vendula.kadarova@svetlokadanzs.cz
Tel: 725 154 026