Stát se lepším rodičem může být snadné

Program pozitivního rodičovství – Triple P –  www.triplep.cz

Co je Triple P?

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou.

Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

 

Co získáte díky Triple P?

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější.

Triple P vám pomůže:

• Vychovávat šťastné a sebejisté děti
• Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života
• Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují
• Podporovat chování, které se vám líbí
• Pečovat o sebe jako o rodiče
• Být si jistí, že děláte správnou věc

 

Jak se můžete zapojit?

Pokud máte zájem se zapojit do projektu, kontaktujte:
Jana Pešinová,  702 042 648, email: [email protected]

 

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.