Poslání služby

Posláním služby je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

Cíle SAS  

Cílem poskytování služeb je dosáhnout toho, aby při ukončení poskytování služeb byla cílová skupina rodiny s dětmi:

• S minimalizovanými riziky souvisejícími se způsobem života rodičů a jejich dětí, se snahou předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte
• Která zvládá standardní péči a výchovu dítěte
• Kompetentní k využití schopností pro samostatný život
• Která zvládá běžné denní záležitosti
• Která pomocí výchovných a vzdělávacích, aktivizačních činností a zprostředkováním kontaktů se společenským prostředím smysluplně využívá volný čas a je zapojená do společenského života v regionu
• Která zvládá hospodaření s penězi
• Která se orientuje při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí