Služba byla finančně podpořena:

z programu Úřadu vlády „Protidrogová politika“  na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování

Karlovarským krajem

Statutárním městem Karlovy Vary

Městem Cheb

Statutárním městem Chomutov