Služba byla finančně podpořena:

z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019

z programu Úřadu vlády „Protidrogová politika“  na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019

Ústeckým krajem

Statutárním městem Karlovy Vary


Evropskou unií

Karlovarským krajem