Certifikovaný program
Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

—–

Besedy a Semináře pro pedagogy a rodiče
Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

Abeceda rizikové mládeže – zážitkový workshop

 —–*

2 500 Kč

Exkurze s besedou v zařízení
Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

—-

  

Příprava aktivit pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny realizované školou

 

Lektorování aktivit
1 vyučovací hodina (45 minut)

3 600 Kč

                                                     

                                                         
                                            800 Kč

Pomoc s přípravou žádostí o dotaci

1 800 Kč*

Aktivity „na míru“
Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

—–

Akreditované kurzy

Rozsah kurzu je 50-100 hodin.

Od 5 000 Kč

* k ceně je nutné připočítat DPH 21%