Ceník nabízených služeb v programu Světlem k prevenci[1]

Certifikovaný program (všeobecná primární prevence) – prezenční forma

Počet bloků v jedné objednávce školy

1-2

3-6

7-10

11 a více

POSKYTNUTÁ SLEVA

0 %

10 %

15 %

20 %

Cena 1 hodiny

1 200,-

1 080,-

1 020,-

960,-

Cena jednoho bloku

3 600,-

3 240,-

3 060,-

2 880,-

Certifikovaný program (všeobecná primární prevence) – distanční forma (online)

Počet bloků v jedné objednávce školy

1-2

3-6

7-10

11 a více

POSKYTNUTÁ SLEVA

0 %

10 %

15 %

20 %

Cena 1 hodiny

1 100,-

990,-

935,-

880,-

Cena jednoho bloku

3 300,-

2 970,-

2 805,-

2 640,-

Další aktivity pro žáky

Exkurze s besedou v zařízení (2 vyučovací hodiny)

2 000,-

Exkurze v zařízení (25 minut)

bezplatně

Jednorázové besedy pro ZŠ, SŠ a SOU na vybrané téma

2400,-

Besedy a semináře pro pedagogy, rodiče a další odborníky (k ceně nutno připočítat DPH)

Beseda a seminář pro pedagogy (2 hodiny)

3 000,-

Beseda a seminář pro rodiče (2 hodiny)

3 000,-

Abeceda rizikového chování – zážitkový workshop (max. 15 účastníků/škola, 4 hodiny)

6 000,-

Kulatý stůl pro pedagogy v rámci jedné školy (2-3 hodiny)

3 500,-/škola

Kulatý stůl pro pedagogy – individuální objednávky (2-3 hodiny)

600,-/osoba

Workshop pro odborníky z oblasti primární prevence

700,-/osoba

Online programy pro pedagogy a další odborníky (k ceně nutno připočítat DPH)

Online kulatý stůl pro pedagogy v rámci jedné školy (2-3 hodiny)

2 000,-/škola

Online kulatý stůl pro pedagogy – individuální objednávky (2-3 hodiny)

400,-/osoba

Online workshop pro odborníky z oblasti primární prevence

500,-/osoba

Akreditované vzdělávací aktivity

Primárně preventivní minimum pro pedagogické pracovníky (50 hodin)

5 000,-/osoba

Středně pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky (50 hodin)

5 000,-/osoba

Pokročilá úroveň primární prevence pro pedagogické pracovníky (120 hodin)

7 000,-/osoba

Další aktivity v programu

Pomoc s přípravou žádostí o dotaci

2 000,-/žádost

E-learningový program pro třídu

500,-/třída

Příprava aktivit pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny realizované školou

4 000,-/program


[1] Ceny platné od 1. 1. 2021