Cena programu je vždy stanovena po vzájemné dohodě.