Certifikovaný program
Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

 

—–

Besedy a Semináře pro pedagogy a rodiče
Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

 

—–*

Abeceda rizikové mládeže – zážitkový workshop

2 500 Kč

Exkurze s besedou v zařízení

Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

 

—-

Lektorování aktivit

1 vyučovací hodina (45 minut)

v případě lektorování on-line 

 

800 Kč

700 Kč/hod. 

Příprava aktivit pro adaptační pobyty, peer programy nebo preventivní dny realizované školou

3 600 Kč

Pomoc s přípravou žádostí o dotaci

1 800 Kč*

Aktivity „na míru“

Cena je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.

 

—–

Akreditované kurzy

Rozsah kurzu je 50-100 hodin.

Od 5 000 Kč

E-learningový program pro třídu

 400 Kč

* k ceně je nutné připočítat DPH 21%