Zde si můžete stáhnout materiály Primární prevence.

Přehled našich aktivit

Dohoda o spolupráci programu primární prevence

Objednávka programu

Etický kodex lektora

Kodex práv účastníků programu primární prevence

Semináře pro rodiče a pedagogy

Světlem k prevenci