Bc. et Bc. Petra Broumská

V organizaci Světlo Kadaň působím od roku 2009. Začínala jsem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Kadani, Prunéřově a Chomutově a od samého začátku jsem také působila jako vedoucí a lektorka programu Světlem k prevenci. V programech všeobecné primární prevence jsem pracovala už dříve a to v organizacích Proxima Sociale o.p.s. a Prev-centrum, z.ú., kde jsem také absolvovala kurz pro lektory primární prevence.

Vystudovala jsem obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Při mateřské a rodičovské dovolené jsem vzdělání na této fakultě doplnila o obor Nutriční terapeut. Protože se zajímám o zdravý životní styl, absolvovala jsem kurz Instruktor Pilates.

Mám dvě malé děti a nejraději trávím čas s rodinou v přírodě v lese nebo na kole. Po příjemně stráveném dni se ráda někde schovám s knihou.

Motto:

„Jestliže je sesuv půdy dost velký, kutálejí se i hranaté kameny.“ (Terry Pratchett)

 
Bc. Vendula Kádárová

Ve spolku Světlo Kadaň pracuji od roku 2002. V programu Světlem k prevenci působím jako lektorka od jeho samého začátku, tedy zhruba 12 let. Lektorování programu je pro mne radost, proto se této činnosti věnuji i nyní, kdy jsem na rodičovské dovolené se svým druhým synkem.

Vystudovala jsem obor sociální práce na FFUK v Praze. Vedle mnoha kurzů zaměřených na rozvoj dovedností práce s klienty jsem absolvovala výcvik v realizaci programu primární prevence.

Jsem blázen do poprocku, psychologie, speciální pedagogiky, excelu a oříšků v čokoládě. Miluji společné chvíle se svou rodinou a práci na zahradě, baví mě cestovat, ale i koukat na seriály.

Jsem ráda součástí pozitivních změn a těší mě, když je mohu tím, co umím, podpořit. Vážím si otevřenosti a ochoty spolupracovat. Ve všem a v každém se snažím najít něco dobrého.

V životě se asi nejvíce řídím heslem: „Jaký si to udělám, takový to mám…“

Bc. Michaela Wildová

V organizaci Světlo Kadaň z.s. působím jako lektor primární prevence od září 2020 a od května 2021 také jako koordinátor primárních aktivit. V současné době studuji na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně obor Sociální pedagogika a zároveň dokončuji magisterské studium na Sociálně ekonomické fakultě UJEP, kde se věnuji finanční gramotnosti dětí a mládeže. 

Volný čas ráda trávím s rodinou a kamarády. Jsem velký fanda do cestování a poznávání odlišných kultur. Miluji sporty všeho druhu a ráda se odreaguji výrobou předmětů z pryskyřice.

Mým životním mottem je „Každý problém je nabídnutá šance, abys mohl předvést, co dokážeš.“

Mgr. Barbora Langová

V organizaci Světlo Kadaň z.s. pracuji jako lektor primární prevence od srpna 2023. Vystudovala jsem obor speciální pedagogika na pedagogické fakultě UJEP. V roce 2022 jsem dokončila kurz pro lektory primární prevence, také jsem ve stejném roce absolvovala kurz Programu pozitivního rodičovství Triple P. V oblasti prevence jsem se pohybovala i dříve v rámci střediska výchovné péče, pedagogicko – psychologické poradny a organizace WHITE LIGHT I. Ve volném čase se věnuji rodině, objevuji nová místa, ráda výletím za přírodou, dobrým jídlem a kávou.

Často se řídím heslem: „Když se chce, tak to jde.“


Bc. Michal Malý

Jmenuji se Michal Malý a vystudoval jsem nejdříve gymnázium v Chomutově, následně jsem dokončil bakalářský obor Geografie střední Evropy na přírodovědecké fakultě na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2020 působím jako lektor primární prevence v organizaci Světlo Kadaň. Považuji se za aktivního i pasivního sportovce a mám rád všechny druhy sportu. Ve volném čase rád trávím chvíle se svými blízkými a chodím na procházky. Kromě toho mám rád také auta a dobrou kávu.

Moje motto je: „Život není o tom, kolikrát padneš na hubu, ale o tom kolikrát se dokážeš zvednout a jít dál.“

Bc. Monika Kučerová, DiS.

Jako lektor primární prevence v organizaci Světlo s. z., pracuji od podzimu 2019. Skoro sedm let jsem pracovala s dětmi a mladistvými s poruchami chování. Důvodem, proč jsem chtěla začít působit jako lektor primární prevence, byla především moje touha stát na samém počátku prevence. To vedlo následně k další mé profesní změně, od roku 2020 jsem začala pracovat v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Prostě jsem již nechtěla řešit jen represi, tedy pouze dohlížet nad důsledky, které mohou vyplynout vlivem nekvalitní či žádné prevence. Především jsem se chtěla na vlastní kůži podílet na eliminaci možného závadného chování u dětí. Když se zpětně ohlížím do své minulosti, zjišťuji, že sociální práci studuji, již od střední školy, celkem tedy 10 let. Studium na Vyšší odborné škole v Mostě mi ukázalo mnoho zajímavého ze sociální oblasti, to jsem dále mohla využít při studiu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde jsem si ještě více rozšířila znalosti. Mimo práce ráda jezdím na koloběžce, hraji volejbal a chodím na dlouhé procházky do přírody.

Motta mám jen negativní:
Možná, že …. „To co do světa posíláš svou energií, se ti zajisté vrátí. Otázkou je, co teď vysíláš?“

Květoslava Papežová

Jmenuji se Květoslava Papežová a u Světla Kadaň z. s. pracuji od roku 2020 jako pracovnice v sociálních službách v NZDM Ostrov a současně se věnuji práci lektora programu primární prevence. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Karlových Varech obor sociální činnost. V současné době se hlásím na studium na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Důvodem proč pracuji u Světla, je má touha už od dětství být nápomocná lidem. Teprve až při střední škole jsem si uvědomila, jakým směrem má cesta vede. Mohla bych dlouze popsat, co pro mě znamená být nápomocná dětem a mládeži, ale myslím, že na to stačí jen jedno slovo ,,štěstí“ to je pro mě má práce.

Ve volném čase ráda chodím na procházky do přírody, trávím čas s rodinou a přáteli. Jsem blázen do adrenalinových sportů a miluji lidi, co mě dokážou rozesmát.

Z toho vychází i má motta, která zní:

Každý den si najdi chvilku udělat sám sebe šťastným, jelikož s úsměvem jde všechno líp.“

„Úsměv je ten nejkrásnější dárek, co můžeš někomu dát.“

Leona Lenka Horváthová

Jmenuji se Leona Lenka Horváthová a v organizaci Světlo Kadaň z.s. pracuji od roku 2022.  V organizaci působím jako pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostrově, a také jako lektor primární prevence. Vystudovala jsem SŠ bezpečnostně právní. Po studiu mě začala zajímat práce s dětmi a mladistvými. Tuto práci vnímám jako příležitost pomáhat těm, kteří to potřebují. V budoucnu bych se chtěla nadále vzdělávat a rozšířit si své znalosti v tomto oboru. Volný čas věnuji svým blízkým a mým dvěma psům, se kterými ráda jezdím na výlety, také ráda cestuji a sportuji.

Moje motto je: „V pravý čas v pravou chvíli“.

Lucie Vonášková

Jmenuji se Lucie Vonášková a v organizaci Světlo Kadaň působím od srpna roku 2020 jako externí pracovník na pozici lektor primární prevence. V dubnu roku 2021 se mé pole působnosti rozšířilo o práci v NZDM Ostrov, kde pracuji na pozici pracovníka v sociálních službách. Možnost pracovat na těchto místech cítím jako příležitost, kdy se lze přiblížit dětem, kteří stojí o náš čas a zároveň oboustranně získat mnoho cenných zkušeností.

Vystudovala jsem SŠ obor gastronomie. Nyní jsem studentem oboru specializace v učitelství na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Do budoucna bych si ráda osvojila metody a techniky, které by klientům či žákům byly co nejvíce nápomocné k realizaci jejich cílů.

Mezi mé zájmy patří sport, cestování, zážitková gastronomie a polemizování o životě.

Motto: „Vše, co je důležité, je očím neviditelné.“ (Antoine De Saint-Exupéry)