Děkujeme organizaci Světlo, za uskutečnění Adaptačních kurzů na naší škole.
I přesto, že lektoři vyhlížejí velmi mladistvě tak nás zaujala jejich jistota a přirozená autorita.
Jejich přednes je jistý a kultivovaný a myslíme si, že tyto akce opravdu mají smysl, pokud se v nich může pokračovat a mohou poskytnout i další důležitá a aktuální témata.
Program lektory byl nabitý a opravdu přichystaný, navazovalo to na sebe a jejich připravenost jim vše ulehčovala. Umí zaujmout, ale umí si poradit i v okamžicích, které jsou nahodilé obzvlášť na naší škole.

Třídní učitelé 1.AA, 1.OA, 1.ZA,
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace

„S organizací Světlo Kadaň spolupracuje  naše škola již víc než deset let v oblasti zajišťování naplňování minimálního preventivního programu. Spolupráce probíhá na velmi dobré úrovni. Aktivity programu zaměřujeme  v souladu s MPP, ale i „na míru“ jednotlivým třídám a dětem. Žáci pod vedením zkušených pracovníků společně poznávají mnoho nového o rizikovém chování, pravidlech soužití, komunikace, zvládání stresových situacích atd. Velký přínos spatřuji v tom, že netradiční formy práce pomáhají upevňovat vztahy ve třídě, zvyšují vzájemnou toleranci a pochopení  mezi dětmi. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.“

 Mgr. Iva Máchová, metodik prevence, Základní škola Klášterec nad Ohří

„Ve spolupráci s organizací Světlo Kadaň probíhá na naší škole již třetím rokem certifikovaný program  primární prevence. Realizovány byly také adaptační programy a exkurze do K-centra. Komunikace a spolupráce při realizaci programu je na velmi dobré úrovni. Pracovníci organizace nám vždy vyšli vstříc při zajišťování našich požadavků. Průběh jednotlivých bloků byl kladně hodnocen žáky i učiteli. Lektoři měli programy vždy velmi dobře připravené a žáky interaktivně zapojili do probíraného tématu.“

Mgr. Jana Votavová, metodik prevence, Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří

„Na našem středisku v Kadani proběhly úvodní bloky prevence se třídami 1. ročníků. Lektoři organizace Světlo Kadaň mají program pro žáky výborně připravený. Jsou mistry slova, žáci s nimi ochotně spolupracují a rádi plní zadané aktivity. Bloky jsou pozitivně hodnoceny přítomnými třídními učiteli, pro jejichž práci jsou jednoznačně přínosem. Zapojení tříd do bloků prevence organizace Světlo Kadaň lze jednoznačně doporučit.“

Ing. Jaroslava Peštuková, metodik prevence, SŠ TGA Chomutov, středisko Kadaň

„Spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s. a s vedoucí programů primární prevence Mgr. Janou Tussetschlägerovou  i ostatními lektory si moc pochvalujeme. Je to úžasné a žáci jsou velmi spokojení a i aktivní.“

Mgr. Gabriela Kolaříková, výchovný poradce, SŠ TGA Chomutov

„Pro realizaci adaptačních kurzů jsme zvolili spolupráci s organizací Světlo Kadaň z.s., která zajišťuje odborné lektorské vedení adaptačních programů. S jejich vedením adaptačního kurzu jsme byli velmi spokojeni. Žáci, pod vedením certifikovaných a zkušených lektorů, měli možnost společně pracovat na aktivitách, které vedou k vzájemnému poznání a sebepoznání, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, zvládání stresu, prevenci intolerance a nevhodného chování vůči sobě navzájem. Společně se nám podařilo podpořit vzájemné vztahy ve třídě, sdílení společných zážitků, respekt a toleranci vůči sobě navzájem. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.“

 

Mgr. Jana Větrovcová, metodik prevence, ZŠ Nová Role

„S organizací Světlo Kadaň z.s. spolupracujeme již na několikátém projektu. Naposledy se jednalo o certifikovaný preventivní program. Byla nám nabídnuta sada témat s možností vlastního návrhu. Hlavní náplní nebylo řešení určitého problému, ale snaha o vytvoření harmonického třídního kolektivu. Třídní učitel byl součástí každého programu. 

Připravenost lektorů byla na vysoké úrovni. Podání bylo odpovídající dané věkové skupině. Pozitivní, což sdělovali i žáci, bylo střídání diskuse a motivačních her. Ze strany učitele i žáků byl program hodnocen velmi kladně.“

Mgr. Jindra Zalabáková, metodik prevence, SPŠS a OA Kadaň

 „V prosinci 2019 byl realizován na naší škole program specifické všeobecné primární prevence Světlem k prevenci, jehož poskytovatelem bylo Světlo Kadaň z. s. Obě lektorky používaly k naplnění programu různé formy práce a techniky. Děti pracovaly v komunitním kruhu nebo ve skupinách, hrály různé hry, domýšlely příběh, využívaly brainstorming, některé techniky zpracovávaly výtvarně. V závěrečných zpětných vazbách žáci velmi kladně hodnotili jak práci lektorek, tak hry i techniky, do kterých se mohli všichni zapojit, argumentovat a naslouchat ostatním. Ocenili zejména to, že mohli dobrovolně vyjádřit svůj názor a nebyli do ničeho nuceni. Po celou dobu setkání panovala příjemná atmosféra.Programu se účastnily obě třídní učitelky, s lektorkami aktivně spolupracovaly. Po každém bloku společně hodnotili činnost dětí. Program jim velmi pomohl při další práci se třídou.

Děkuji tímto především Mgr. Ivetě Hniličkové za profesionální práci a vstřícnost.“

Mgr. Hana Sarkisovová, metodik prevence, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

„Program byl pro děti zajímavý, zábavný i poučný. Potěšilo mě, že se v rámci programu podařilo vyniknout žákům, kteří běžně mívají potíže s vystupováním před ostatními, se sebehodnocením a sebevědomím. Bezpečné vedení paní lektorky dalo příležitost k vyjádření jejich hodnot, názorů i myšlenek, které tak byly obohacením i pro mé hlubší poznání jejich světa. Děkuji. Přeji mnoho zdaru ve Vaší práci.“

Mgr. Irena Koblasová, třídní učitelka, ZŠ Strupčice

„Za mě je to vždy příjemné dopoledne. Jsem ráda, že se mohu zapojit a pracovat se žáky. Beru to i jako nápadníka her (možnost využití v TH, VkO). Jen ty nálepky s přezdívkami (jmény) mi nesedí – vím, že je to asi problém jen mojí třídy :)“

Mgr. Monika Strnadová, třídní učitelka ZŠ Strupčice

„V mé třídě proběhly dva bloky za vedení úžasných lektorek, jejichž připravenost a přístup k žákům je inspirativní. Především mě velice překvapilo, jak lze úspěšně uchopit realizaci tříhodinového bloku on-line. Při prvním prezenčním setkání jsem oceňovala pozitivismus a energii, kterou lektorky nejen vyzařovaly, ale také dokázaly vytáhnout ze žáků. Samotní žáci obě setkání hodnotili velmi kladně. Vlastní téma mě jako učitelku obohatilo více než mnohé akreditované semináře.“

Mgr. Martina Truhlářová, metodik prevence, Gymnázium Kadaň