Hledáme pracovníka v sociálních službách do Terénního programu Kadaňsko!

Hledáme pracovníka v sociálních službách do Terénního programu Kadaňsko!

Sociální služba Terénní programy – Kadaňsko nabízí volné pracovní místo kontaktní a terénní pracovník. V rámci práce se jedná o poskytování sociálních služeb uživatelům návykových látek a osobám ohrožených závislostí. Co nabízíme? – individuální a lidský přístup ze strany zaměstnavatele– podporu při zvyšování

Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024)

Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024)

Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024) Projekt je financován grantem z Fondů EHP a Norska (https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura) částkou 23 955 047 Kč. Na spolufinancování se podílí dále Ministerstvo kultury, Ústecký kraj a vlastní zdroje Via Levamente, z.s. (celkové způsobilé výdaje jsou 42 217 047 Kč). 15. 9. 2021 proběhlo slavnostní zahájení projektu, kterého se zúčastnili