Osoby starší 15ti let

Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:

• uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog
• uživatelé inhalačních látek
• alkoholoví uživatelé, gambleři
• intenzivní uživatele konopí
• experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek

Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především poradenských služeb.