Výměna injekčního materiálu, poskytování informací:

Poradenství, testování, individuální (sociální) práce s klientem:

Pondělí, středa, pátek: od 9.00 do 15.00 hod.
Čtvrtek: od 7:30 do 16:30

Hygienický servis:

Pondělí, středa: od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.

Pátek: od 13.00 do 15.30 hod.

Kontaktní místnost pro klienty:

Pondělí, Středa: od 10:00 do 12.00 hod. 
Pátek: od 13:00 do 15:30 hod.

Okamžitá kapacita ambulantní formy:

Počet klientů (při práci s jednotlivcem): 4
Počet klientů (při práci se skupinou): 10/2