Vítejte na stránkách K-centra Karlovy Vary

Mimořádnosti z provozní doby sledujte na našem Facebooku

Naše zařízení poskytuje ambulantní služby v oblastech sekundární a terciární prevence drogových závislostí již od roku 2000.

Služby jsou určeny nejen problémovým uživatelům drog, ale i experimentátorům, jejich rodičům, jiným blízkým osobám, odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá K-centrum do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení.

Dalším důležitým přívlastkem K-centra je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou v zařízení evidováni pod kódy, které umožňují vytváření statistického přehledu, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Všichni pracovníci jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vázáni MLČENLIVOSTÍ.

Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Více o filozofii K-centra, nabízených službách a činnosti se můžete dočíst na těchto webových stránkách. Další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 725 543 165

Pracovníci služby Vám rádi pomohou při řešení potřeb, které jsou definovány v rámci Regionální karty sociálních služeb v Karlovarském kraji v návaznosti na charakter služby a vymezenou cílovou skupinu.

Obsah regionální karty naleznete na tomto odkazu: 

www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_kpss.aspx