Uživatel je při prvním kontaktu v zařízení seznámen s možností stěžovat si formou ústní či písemnou

ústní formou

• Pracovníkovi zařízení, ten následně informuje přímého nadřízeného. Ihned podá adekvátní vysvětlení či navrhne řešení.
• Vedoucímu zařízení, ten následně informuje přímého nadřízeného. Vedoucí řeší hned s uživatelem, je podáno adekvátní vysvětlení či navrhnuto řešení.

písemnou formou

• Anonymní schránka a/nebo Kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení (kontaktní místnosti) – vyjádření ke stížnosti je do 5 dnů vyvěšeno na nástěnce v KM v případě stížnosti do anonymní schránky, do 14 dnů vedoucím zapsáno do Knihy přání a stížností
• Oficiálním dopisem vedoucímu zařízení nebo vedení organizace:
Richard Vodička, Sportovní 359/32, Karlovy Vary, 36009 – vyjádření ke stížnosti písemnou formou do 14 dnů
Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, Kadaň, 43201 – vyjádření ke stížnosti do 14 dnů

Veškeré stížnosti jsou evidovány po dobu 3 let. Proti rozhodnutí ke stížnosti se může uživatel odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal. Pro podávání a vyřizování stížností má každý uživatel možnost zvolit si zástupce, který bude jednat v jeho prospěch. Tím může být klíčový pracovník uživatele, jiný pracovník/zaměstnanec služby, manažer sekce, případně manažer kvality sociálních služeb.