Sociálně terapeutické činnosti

• Poradenství
• Krizová intervence
• Dlouhodobá individuální práce

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

• Informační servis
• Zprostředkování kontaktu a asistence
• Rodinné poradenství
• Předávání a doporučování 

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• Hygienický servis

Další poskytované služby a uplatňované metody práce

• Navázání prvního kontaktu
• Kontaktní práce
• Výměnný program
• Testování
• Zdravotní servis
• Potravinový a nutriční program