Cílovou skupinou NZDM:

Cílovou skupinou NZDM jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věkové skupině od 6 do 26 let, kteří zažívají nepříznivé sociální situace.