KLUB DOPATRA

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti, mládež a mladí dospělí sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, a mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nikoliv pravidelně a nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč přijde jen jednou za čas apod.

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Prostředkem pro práci s klienty, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. Díky nim mohou pracovníci navázat s dětmi důvěrný vztah a na něm založit další práci s cílovou skupinou.

Pokud z jakéhokoliv důvodu dítě nechce trávit čas doma anebo nemůže, nechce docházet do placených kroužků, právě zde může najít bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpečí zajišťuje tým pracovníků a také práva a pravidla, která se musí v každém takovém klubu dodržovat.

Klienti nesmí být diskriminováni na základě etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, právy volby klienta a partnerského přístupu.

Zařízení mohou klienti využívat nejen bezplatně, ale i anonymně. Pokud má být zařízení funkční alternativou pro školní a rodinné prostředí, musí mít každé dítě možnost cítit se v zařízení v bezpečí a najít zde pokud možno rychle útočiště před okolním světem. Dítě, které potřebuje v kritické situaci radu a podporu, může beze strachu z prozrazení bližších okolností navštívit zařízení a najít zde cenné informace pro řešení své situace. Do klubu mohou děti chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv tlaku na pravidelnost docházení, v průběhu návštěvy bez udání důvodu může klient kdykoliv klub opustit. Z důvodu potřebnosti navázání důvěrného vztahu s klientem pro další úspěšnou práci s ním, je potřeba klientovi nabídnout určité bezpečí a záruku, že se svěřenými informacemi o jeho osobě bude nakládáno s respektem, bude zachováno jeho právo na soukromí a bude zachována jeho důstojnost. Proto je zajištěna ochrana osobních údajů klientů služby a pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí a etickým kodexem.

Projekt je podporován Ústeckým krajem a městem Kadaň.