PRÁVA KLIENTŮ NZDM:

Máš právo

• Kdykoli přijít a odejít v rámci provozní doby klubu.
• Svobodně vyjadřovat své názory, ale tak aby neurážely druhého.
• Na ochranu před všemi formami zneužívání.
• Nebýt diskriminován (znevýhodňován) kvůli tomu, jaký jsi, jak vypadáš, čemu věříš.
• Vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke tvé osobě a nahlížet do ní.
• Na ochranu osobních údajů.
• Podat stížnost s možností odvolání.
• Rozhodovat o využití času v klubu.
• Na poskytnutí informací, které potřebuješ vědět.
• Na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké potřebuješ.
• Využít službu, jakou ty chceš a jakou potřebuješ.
• Na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍ:

• Uklízej po sobě, udržuj pořádek, třiď odpad!
• Nikomu nic nenič a neber, co není tvoje!
• Nepraktikuj zde žádné sexuální aktivity!
• Na agresi, ať už slovní či fyzickou, v klubu zapomeň!
• V klubu nehraj o peníze!
• Dodržuj pravidla společenského chování a nemluv vulgárně!
• Nikoho nemlať, nikomu nenadávej!
• Nikomu se nevysmívej, neurážej a nevydírej kvůli tomu, jak vypadá, jaký je, čemu věří, co si myslí!
• Nezdržuj se v okolí klubu – před otevřením a po zavíračce ani v klubu!
• Respektuj zákaz kouření v prostorách klubu
• V klubu ani v jeho okolí neber drogy (i alkohol je droga) – do klubu nechoď pod vlivem! V klubu drogy nenabízej a neprodávej!
• Do klubu nenos zbraně (nůž, pistole a všechny ostré předměty)!
• Nechoď do klubu, pokud jsi nebyl/a ve škole!