Práva: 

• kdykoli přijít a odejít v rámci provozní doby klubu. 
• svobodně vyjadřovat své názory, ale tak aby neurážely druhého. 
na ochranu před všemi formami zneužívání. 
vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke tvé osobě a nahlížet do ní. 
• na ochranu osobních údajů.
podat stížnost s možností odvolání. 
• rozhodovat o využití času v klubu. 
• na poskytnutí informací, které potřebuješ vědět. 
využít službu, jakou ty chceš a jakou potřebuješ. 
na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. 

Pravidla: 

• Uklízej po sobě, udržuj pořádek, třiď odpad. 
• Nikomu nic nenič a neber, co není tvoje. 
Nepraktikuj zde žádné sexuální aktivity. 
V klubu nehraj hazardní hry. 
Nikomu se nevysmívej, neurážej, nikoho fyzicky nenapadej. 
Nezdržuj se u budovy, kde je klub, před a po zavíračce, pokud nepotřebuješ nic řešit. 
Respektuj zákaz kouření v klubu. 
Do klubu nechoď pod vlivem návykových látek – i alkohol je droga. 
Do klubu nenos zbraně (nůž, pistole a všechny ostré předměty). 
Nechoď do klubu, pokud jsi nemocný/á.