Stížnosti

Každou stížností se zabýváme a na každou stížnost je vždy podána adekvátní odpověď tomu, kdo ji podal. Stížnosti a podněty jsou pro nás příležitostí ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Stížnostmi se zabýváme neprodleně po zjištění a nejpozději do 14 dnů podáme vyjádření tomu, kdo si stěžoval, a to formou, kterou byla stížnost přijata. V případě anonymních stížností je odpověď na ni umístěna na nástěnce (v případě stížnosti přijaté uvnitř zařízení) či ve venkovní vitríně (v případě stížnosti přijaté mimo zařízení).

Stížnost na pracovníka (ať je podána jakoukoliv formou) řeší vždy vedoucí zařízení nebo organizace, nikdy pracovník, na kterého byla stížnost podána. O všech stížnostech je informován vedoucí služby, případně ředitel sekce a jsou probírány na poradě týmu. Veškeré stížnosti a jejich řešení jsou evidovány a archivovány po dobu 3 let.

Jak si mohu stěžovat?
Stěžovat si můžete i anonymně a je možné si pro svou stížnost zvolit zástupce, kterým může být jakákoliv osoba z vašeho okolí či z řad zaměstnanců.
• Ústně – přímo pracovníkovi/vedoucímu/řediteli
• Písemně či elektronicky – dopisem, do knihy přání a stížností (umístěna na viditelném místě v zařízení, ale také k dispozici u pracovníků v terénní formě), do anonymních schránek (uvnitř zařízení či venku na budově – kdy není nutný kontakt se službou), emailem, na sociálních sítích, SMS

Komu si mohu stěžovat?
• Pracovníkovi zařízení – NZDM klub Molo, Březenecká 4809, 43004 Chomutov, tel. +420 725 867 953, email – [email protected]
• Vedoucímu zařízení – Aneta Šimková, DiS., Březenecká 4809, 43004 Chomutov, tel. +420 725 867 953, email: [email protected]
• Vedení organizace – ředitel sekce D&M – Filip Ráža, Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň, tel. +420 606 061 429, email – [email protected]

V případě, že osobě pro uspokojení jejich stížnosti nestačí kontakty výše, mohou se obrátit na nadřízené orgány:
• Ministerstvo práce a sociální věcí – https://www.mpsv.cz/web/cz/kontakty
– Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s., – https://www.annocr.cz/kontakt/
• Veřejný ochránce práv – https://www.ochrance.cz/kontakt/
• Liga lidských práv – https://www.llp.cz/kontakt/
• Český helsinský výbor – https://helcom.cz/cs/kontakt/
• CHOMUTOV – Magistrát města Chomutova, odbor sociálních věcí –
https://mesto.chomutov.cz/odbor-socialnich-veci-0

Aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na uvedených webových stránkách či je možné si je vyžádat u pracovníka.
V případě, že nejste spokojeni s řešením stížnosti, můžete se proti vyjádření do 14 dní odvolat, či se obrátit na nadřízeného pracovníka/nadřízený orgán. Pracovníci vám poskytnou informace či
kontakt zprostředkují.