Práva

• Kdykoli přijít a odejít v rámci provozní doby klubu.
• Svobodně vyjadřovat své názory, ale tak aby neurážely druhého.
• Na ochranu před všemi formami zneužívání.
• Nebýt diskriminován (znevýhodňován) kvůli tomu, jaký jsi, jak vypadáš, čemu věříš.
• Vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke tvé osobě a nahlížet do ní.
• Na ochranu osobních údajů.
• Podat stížnost s možností odvolání.
• Rozhodovat o využití času v klubu.
• Na poskytnutí informací, které potřebuješ vědět.
• Na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké potřebuješ.
• Využít službu, jakou ty chceš a jakou potřebuješ.
• Na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Pravidla

• Měl bys po sobě udržovat pořádek!
• Neměl bys nikomu nic brát ani ničit!
• Neměl bys praktikovat žádné sexuální praktiky!
• V klubu bys neměl být agresivní ani slovně ani fyzicky!
• Neměl bys hrát o peníze!
• Měl bys každého v klubu respektovat!
• Neměl bys nikoho slovně ani nijak jinak urážet!
• Neměl by ses zdržovat v okolí klubu – před otevřením a po zavíračce ani v klubu!
• V prostorách klubu bys neměl kouřit!
• Do klubu bys neměl chodit pod vlivem drog ani alkoholu!
• Do klubu bys neměl nosit drogy, alkohol ani žádné zbraně!
• Do klubu bys neměl chodit, pokud jsi nemocný!