Jednalo se o čtyřdenní pobyt pro zájemce o účast v talentové soutěži organizace, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti svého uměleckého nadání. Byl zaměřen jak na trénink dovedností pod vedení zkušených lektorů, tak na posílení znalostí romských tradic a kultury a motivaci dětí. Pobyt byl realizován v srpnu 2022.

Pobytu se účastnilo 15 dětí. Na trénink dětí i hovory o romské kultuře i tradicích se podařilo najmout kvalitní lektory, většina z nich byly také romského původu, navíc se jednalo o zkušené pracovníky v sociální oblasti.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ústeckého kraje.

Pozvánka