Pobytu se účastnilo 15 dětí. Na tréninky dětí i whorksopy o romské kultuře i tradicích se podařilo najmout kvalitní lektory, většina z nich byly také romského původu, navíc se jednalo o zkušené pracovníky v sociální oblasti, kteří ovládájí motivační rozhovory a jiné dovednosti pro práci se skupinou, například využití skupinové dynamiky atp. Děti byly podpořeny jak v oblasti rozvoje svého nadání, tak v oblasti dalších možností, kde mohou své dovednosti posilovat s ohledem na lokalitu, kde žijí. Byly posíleny jejich znalosti v oblasti romských tradic a kultury, na konci pobytu byla na chování dětí patrná i vyšší motivace se svému nadání věnovat i ve volném čase, také jsou všechny děti odhodlanější se sebeprezentovat v rámci talentové soutěže, měly možnost vystoupit  na veřejnosti a tím  posílily svou sebedůvěru na již zmiňovanou talentovou soutěž. Dále se jedná o děti, které jsou aktivně zapojené do pravidelné činnosti pod vedením lektorů, kde rozvíjejí své dovednosti, díky tomuto projektu došlo k posílení motivace k využívání i těchto dalších aktivit, které také podporují znalost, rozvoj a prezentaci kultury.

Projekt byl realizován za finanční podpory města Kadaň a Ústeckého kraje.