Potravinová banka Džbánsko z.s. a Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.

V rámci podpory osob v nouzi naše organizace spolupracuje Potravinovou bankou. V současné době odebíráme potraviny ve dvou regionálních pobočkách – Potravinová banka Džbánsko a Potravinová banka Karlovarského kraje, které dále distribuujeme.

Potraviny jsou distribuovány nejčastěji osobám závislým, rodinám v krizi, matkám samoživitelkám, osobám bez přístřeší, rodinám žijícím v sociálně vyloučené lokalitě a všem, kdo se ocitnou na prahu nouze. Jedná se zejména o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou minimální dobou trvanlivosti, neprodejné potraviny nebo potraviny s poškozeným obalem, které by jinak skončily v popelnicích nebo ve spalovně.

Potraviny jsou získávány především od obchodních řetězců a v rámci potravinových sbírek, které probíhají zpravidla dvakrát do roka, a do kterých se zapojuje široká veřejnost včetně naší organizace. Každoročně se účastníme jak potravinových sbírek v Ústeckém kraji tak i v kraji Karlovarském.

Cílem potravinových bank je obnova solidarity mezi lidmi, boj s plýtváním potravin a hlavně podpora osob, které trpí hlady a ocitly se v nepříznivé životní situaci.

Pomoc je poskytována bez ohledu na pohlaví, vyznání, rasu a věk. Je dbáno na to, aby nebylo jakkoli narušeno soukromí  a anonymita příjemců. Na pomoc jako takovou nevzniká žádný nárok.

Potravinovou pomoc poskytujeme v těchto lokalitách:

Kadaňsko, Klášterec nad Ohří, Chomutovsko, Jirkov, Karlovy Vary, Žluticko, Bochovsko, Ostrov, Jáchymov, Nejdek, Nové Sedlo.