Světlo Kadaň z.s. v roce 2016 navázalo spolupráci s MPSV a Potravinovou bankou v rámci projektu

„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, reg.číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008

Cílem projektu je zlepšení situace nejchudších osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků. Dalším cílem projektu je i vhodné a citlivé nasměrování osob z cílové skupiny k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí.

Komu je pomoc určena?

Jde o širokou škálu těch, kteří žijí v ohrožení chudobou, a jejich příjem nestačí na pokrytí nejdůležitějších potřeb. Jde o osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení, o rodiny s velkým počtem dětí atd. Škála situací, které přinášejí ohrožení chudobou, je velmi široká, proto se při distribuci pomoci přihlíží zejména k individuální situaci lidí.

Je důležité upozornit, že pomoc není „nároková“, tedy není přidělována automaticky po splnění nějakých kritérií. Zároveň je však kladen důraz na to, aby nedocházelo ke stigmatizaci příjemců pomoci, proto je kladen důraz na anonymitu a soukromí těch, kteří pomoc potřebují.

Kde pomoc poskytujeme?

Pomoc je poskytována v rámci terénních programů Světlo Kadaň z.s. v těchto lokalitách:

Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov, Jirkov, Ostrov, Jáchymov, Nejdek, Karlovy Vary, Chodov, Nové Sedlo, Žluticko a Bochovsko.

 

Informační letáček ke stažení