Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024)

Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024)

Projekt „Revitalizace zámku Pětipsy“ (2021–2024) Projekt je financován grantem z Fondů EHP a Norska (https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura) částkou 23 955 047 Kč. Na spolufinancování se podílí dále Ministerstvo kultury, Ústecký kraj a vlastní zdroje Via Levamente, z.s. (celkové způsobilé výdaje jsou 42 217 047 Kč). 15. 9. 2021 proběhlo slavnostní zahájení projektu, kterého se zúčastnili