Máš právo:

• kdykoliv přijít a odejít v rámci otevírací doby
• využívat služeb, které potřebuješ. Rozhodovat o tom, jak čas na klubu využiješ.
• svobodně vyjadřovat své názory
• na ochranu před zneužíváním
• na respekt, svobodu myšlení a náboženské vyznání
• podat stížnost
• vědět o dokumentaci, která se tě týká a nahlížet do ní
• nebýt diskriminován za to, jaký jsi, jak vypadáš a čemu věříš
• na ochranu osobních údajů
• máš právo zůstat v anonymitě

Neměl bys:

• chodit do klubu, pokud jsi nemocný. Zdržovat se před vchodem NZDM
• hrát v klubu hazardní hry
• vyvolávat fyzické násilí, vyvolávat konflikty, mluvit sprostě
• provádět sexuální aktivity
• ses chovat bezohledně
• přijít do klubu pod vlivem drog nebo alkoholu
• nikoho urážet, diskriminovat
• v klubu nic ničit, poškozovat a odnášet
• nosit zbraně a nebezpečné věci
• ve službě nikoho fotit ani natáčet

 

Sankce za porušení pravidel

Pracovník má právo tě požádat o opuštění prostor NZDM, pokud porušuješ práva ostatních klientů a pravidla klubu. Po poradě s ostatními pracovníky ti může udělit i vícedenní zákaz do služby či na aktivitu klubu. Při dlouhodobém porušování pravidel, ti můžeme zakázat vstup do klubu až na 6 měsíců.