Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

Nízkoprahový znamená lehce dostupný, neodrazující od vstupu. Děti, mládež a mladí dospělí sem mohou chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv průkazu totožnosti, bez peněz, bez přihlášky, mohou kdykoliv během provozní doby přijít a kdykoliv odejít. To znamená, že do klubu můžou chodit jen občas, nikoliv pravidelně a nemusí nikomu vysvětlovat důvody, proč přijde jen jednou za čas apod. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků. 

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou. 

Prostředkem pro práci s klienty zařízení, kterými jsou děti a mládež, jsou volnočasové aktivity. 

Pokud dítě nechce trávit čas doma nebo nemůže, nechce docházet do placených kroužků, mělo by najít právě zde bezpečné prostředí pro zábavu. Bezpečí je zde tvořeno týmem pracovníků a také právy a pravidly, která v každém takovém klubu nemůžou chybět. 

Klienti nesmí být diskriminováni na základě etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti. Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí, zplnomocnění, nezávislosti, práva volby klienta a partnerského přístupu.

Zařízení mohou klienti využívat nejen bezplatně, ale dokonce anonymně. Pokud má být zařízení funkční alternativou pro školní a rodinné prostředí, musí mít každé dítě možnost cítit se v zařízení v bezpečí a najít zde pokud možno rychle útočiště před okolním světem. Dítě, které potřebuje v kritické situaci radu a podporu, může beze strachu z prozrazení bližších okolností navštívit zařízení a najít zde cenné informace pro řešení své situace. Do klubu mohou děti chodit zcela dobrovolně, bez jakéhokoliv tlaku na pravidelnost docházení, v průběhu návštěvy bez udání důvodu může klient kdykoliv klub opustit. Z důvodu potřebnosti navázání důvěrného vztahu s klientem pro další úspěšnou práci s ním, je potřeba klientovi nabídnout určité bezpečí a záruku, že se svěřenými informacemi o jeho osobě bude nakládáno s respektem, bude zachováváno jeho právo na soukromí a bude zachována jeho důstojnost. Proto je zajištěna ochrana osobních údajů klientů služby a pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí a etickým kodexem.