Jsou děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6-26 let, kteří zažívají nepříznivé sociální situace.

Může jít například o složité či konfliktní společenské situace, obtížné životní události, omezující životní podmínky, důsledek vlastního rozhodnutí k životu v určitém životním stylu, nebo nedostatek podnětů k aktivnímu trávení volného času.