Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní, elektronickou či písemnou, formou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

Stížnost

Každou stížností se zabýváme a na každou stížnost je vždy podána adekvátní odpověď tomu, kdo ji podal. Stížnosti a podněty jsou pro nás příležitostí ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Stížnostmi se zabýváme neprodleně po zjištění a nejpozději do 14 dnů podáme vyjádření tomu, kdo si stěžoval, a to formou, kterou byla stížnost přijata. V případě anonymních stížností je odpověď na ni umístěna na nástěnce (v případě stížnosti přijaté uvnitř zařízení) či ve venkovní vitríně (v případě stížnosti přijaté mimo zařízení).

Stížnost na pracovníka (ať je podána jakoukoliv formou) řeší vždy vedoucí zařízení nebo organizace, nikdy pracovník, na kterého byla stížnost podána.

O všech stížnostech je informován vedoucí služby, případně ředitel sekce a jsou probírány na poradě týmu. Veškeré stížnosti a jejich řešení jsou evidovány a archivovány po dobu 3 let.

 

Jak si mohu stěžovat?

Stěžovat si můžete i anonymně a je možné si pro svou stížnost zvolit zástupce, kterým může být jakákoliv osoba z vašeho okolí či z řad zaměstnanců.

• Ústně – přímo pracovníkovi/vedoucímu/řediteli
• Písemně či elektronicky  – dopisem, do knihy přání a stížností (umístěna na viditelném místě v zařízení)  do anonymní krabičky (uvnitř zařízení či venku do schránky, která je umístěné na budově před vstupem do zařízení – kdy není nutný kontakt se službou), emailem, na sociálních sítích, SMS

Komu si mohu stěžovat?

• pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
• vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného
     – Pracovníkovi zařízení – NZDM klub NOra, Kostelní náměstí 190/4, 350 02 Cheb, tel. +420 725 556 109, email – [email protected]
     – Vedoucímu zařízení – Lucie Vonášková, Kostelní náměstí 190/4, 350 02 Cheb, tel. +420 725 556 109, email – [email protected]
• Vedení organizace – ředitel sekce D&M – Filip Ráža, Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň, tel. +420 606 061 429, email – [email protected]

 

V případě, že vám pro uspokojení stížnosti nestačí kontakty výše, můžete se obrátit na nadřízené orgány:

• Ministerstvo práce a sociální věcí – https://www.mpsv.cz/web/cz/kontakty
• Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s., – https://www.anno-cr.cz/kontakt/
• Veřejný ochránce práv – https://www.ochrance.cz/kontakt/
• Liga lidských práv – https://www.llp.cz/kontakt/
• Český helsinský výbor – https://helcom.cz/cs/kontakt/
• Cheb – Městský úřad města Chebu, odbor sociálních věcí – https://www.cheb.cz/standard-13-vyrizovani-a-podavani-stiznosti/d-951428

 

Aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na uvedených webových stránkách či je možné si je vyžádat u pracovníka.

V případě, že nejste spokojeni s řešením stížnosti, můžete se proti vyjádření do 14 dní odvolat, či se obrátit na nadřízeného pracovníka/nadřízený orgán. Pracovníci vám poskytnou informace či kontakt zprostředkují.