Máš právo:

• Kdykoliv přijít a kdykoliv odejít
• Na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
• Svobodně vyjadřovat své názory, ale tak aby neurážely druhého
• Rozhodnout se, jak využiješ svůj volný čas v klubu
• Podat stížnost
• Vědět o své dokumentaci a nahlížet do ní
• Na využití služby, kterou shledáváš za důležitou
• Podílet se na chodu klubu
• Na ochranu osobních údajů
• Nebýt diskriminován (znevýhodňován) kvůli tomu, jaký jsi, jak vypadáš, čemu věříš
• Na ochranu před všemi formami zneužívání

 

Neměl bys:

• Měl bys každého v klubu respektovat
• Neměl bys být agresivní slovně ani fyzicky
• Neměl bys nikoho nijak urážet
• V klubu nic nenič a nic z něj neodnášej
• Neměl bys zde provozovat intimnější projevy náklonnosti
• Neměl bys chodit do klubu, pokud jsi nemocný
• Neměl bysse zdržovat v okolí klubu v době uzavření služby
• Respektuj zákaz kouření před a v NZDM
• Neměl bys chodit do klubu pod vlivem drog a alkoholu
• Nenos sem alkohol, drogy a zbraně
• Měl bys udržovat pořádek a třídit odpad

 

Sankce za porušení pravidel

Pracovník má právo tě požádat o opuštění prostor NZDM, pokud porušuješ práva ostatních klientů a pravidla klubu. Po poradě s ostatními pracovníky ti může udělit i vícedenní zákaz do služby či na aktivitu klubu. Při dlouhodobém porušování pravidel, ti můžeme zakázat vstup do klubu až na 6 měsíců.