Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je prostřednictvím metod sociální práce, volnočasových a vzdělávacích aktivit předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

Cíle NZDM

Poskytnout bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času.
Pomoc a podpora při řešení životních situací.
Vést klienty k samostatnosti a zodpovědnosti.
Podporovat pozitivní změny v životě.
Rozvíjet schopnosti a dovednosti prostřednictvím neformálního vzdělávání.