Klient je seznámen s možností stěžovat si formou ústní, elektronickou, či písemnou, tato informace je uveřejněna na viditelném místě v klubové místnosti.

V případě NZDM Ostrov je to v Knize GPS umístěné v klubové místnosti.

Klient může podat stížnost:

ústní formou:

pracovníkovi služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

vedoucímu služby a ten následně informuje přímého nadřízeného

elektronickou a písemnou formou:

anonymní schránka, Kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a kontrolují se každý den po skončení provozní doby.

oficiálním dopisem nebo oficiální e-mailem k vedoucímu služby, nebo vedení organizace:

vedoucí příslušného zařízení NZDM:  Bc. Monika Kučerová, Dis. , Klínovecká 998, 363 01 Ostrov. e-mail: vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz

manažer sekce DMR: Mgr. Filip Ráža, Jana Švermy 6, Kadaň 432 01, e-mail: manazer.dmr.svetlozs@seznam.cz

organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň, z.s., Husova 1325, Kadaň 432 01, e-mail: predseda.svetlozs@seznam.cz

Každá stížnost (písemná i ústní i elektronická) je evidována v Knize stížností.

V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení uživatele/zájemce, je seznámen s tím, že může podat stížnost Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Asociaci neziskových organizací a instituce zabývající se ochranou lidských práv:

Ministerstvo práce a sociální věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, email: posta@mpsv.cz

Asociace nestátních organizací, Koněvova 95, 130 00 Praha 3, tel.: 777 744 660, email: ano@asociace.org

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, podatelna@ochrance.cz

oddělení rovného zacházení: Mgr. Michal Čermák – 542 542 389

oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí: Mgr. Petra Zdražilová – 542 542 366

Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, tel.: 545 210 446, email: brno@llp.cz

Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha – Smíchov, tel.: 220 515 223, email: sekr@helcom.cz