Pravidla pro klienty NZDM:

• Chovej se tak, abyste se zde ty i ostatní, cítili v bezpečí
• Nenič, neber a neodnášej z NZDM nic, co není tvoje
• V NZDM se nechovej agresivně
• Nemluv k nikomu vulgárně, projevuj se slušně
• Nenos sem zbraně (nůž, pistole, ostré předměty, pyrotechniku, slzný plyn atd.)
• Neměl/a bys do NZDM chodit pod vlivem návykových látek
• V zařízení ani jeho okolí nenabízej, neprodávej a neber drogy (včetně alkoholu)
• Uklízej po sobě, udržuj pořádek, třiď odpad
• Respektuj zákaz kouření v NZDM a na soukromém pozemku kolem něj
• V zařízení nehraj o peníze
• Neměl/a by ses tu někomu vysmívat, ani někoho urážet – ať proto jaký je, čemu věří, jak vypadá, nebo co si myslí
• Nechoď na volný klub, pokud jsi nebyl/a ve škole a jsi školák nebo student
• Dodržuj základní hygienické zásady
• Neměl/a bys zde provozovat intimnější projevy náklonnosti, ani sexuální aktivity
• Nezdržuj se, prosím, před vchodem a u oken, a to ani mimo provozní dobu

POKUD ČEMUKOLIV NEROZUMÍŠ, PTEJ SE!

 

Práva klientů NZDM:

• Kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby určené pro jeho věkovou kategorii.
• Svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé.
• Na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání.
• Nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří.
• Vědět o jakékoliv dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní.
• Na ochranu osobních údajů.
• Podat stížnost s možností odvolání.
• Rozhodovat o využití času, který zde klient tráví.
• Na poskytnutí informací, které klient potřebuje vědět.
• Na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké klient potřebuje.
• Využít služby, jaké klient chce a potřebuje využít.
• Na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.