Máš právo:

svobodně vyjadřovat své názory
• kdykoliv přijít a odejít v rámci otevírací doby
• na ochranu před zneužíváním
• rozhodovat o tom, jak čas v klubu využiješ
• nebýt diskriminován za to, jaký jsi, jak vypadáš a čemu věříš
• vědět o dokumentaci, která se tě týká a nahlížet do ní
• na ochranu osobních údajů
• podat stížnost
• využívat služeb, které chceš a potřebuješ
• na sebeurčení, svobodu myšlení a náboženské vyznání

Neměl bys:

nikoho diskriminovat a urážet
• ses zdržovat před budovou klubu před free klubem ani po něm
• vyvolávat fyzické ani slovní násilí, vyvolávat konflikty
• v klubu nic ničit, poškozovat a odnášet
• nosit zbraně a nebezpečné věci
• přijít do klubu pod vlivem drog nebo alkoholu
• mluvit vulgárně
• provádět sexuální aktivity
• v klubu hrát hazardní hry
• chodit do klubu, pokud jsi nemocný a nebo pokud si záměrně nešel do školy

Sankce za porušení pravidel

Pracovník má právo tě požádat o opuštění prostor NZDM, pokud porušuješ práva ostatních klientů a pravidla klubu. Po poradě s ostatními pracovníky ti může udělit i vícedenní zákaz do služby či na aktivitu klubu. Při dlouhodobém porušování pravidel, ti můžeme zakázat vstup do klubu až na 3 měsíců.