Kontakty:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klub Ostrov

Adresa NZDM: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov (vchod ze Seifertovy ulice)

E-mail vedoucí: vedouci.nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz

E-mail NDZM: nzdmostrov.svetlozs@seznam.cz

Telefon: 727 925 741

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách:

Vedoucí NZDM: Bc. Monika Kučerová, Dis. 

 
PROVOZNÍ DOBA KLUBU 2021

PONDĚLÍ

9:30  hod. – 12:00 hod. – Individuální plánování na objednání

12:00 hod – 13:00 hod. – Administrativa

13:00 – 15:00 hod. – Volný klub – neorganizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 6 – 13 let věku

15:00 -17:00 hod. – Volný klub – neorganizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 14 – 26 let věku

17:00 -18:00 hod. – terén

ÚTERÝ

9:30 – 12:00 hod. – Individuální plánování na objednání

12:00 hod – 13:00 hod. – Administrativa

13:00 hod – 14:00 hod – terén

14:00 – 16:00 hod. – Volný klub – neorganizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 6 – 13 let věku

16 hod – 18:00 hod. – Volný klub – neorganizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 14 – 26 let věku

STŘEDA

7:30 hod. – 12:00 hod. – Individuální plánování na objednání

12:00 hod – 13:00 hod. – Administrativa

13:00 hod. – 14:00 hod. – terén

14:00 – 16:00 – Volný klub – neorganizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 6 – 26 let věku

ČTVRTEK

9:30 hod. – 12:00 hod. – Individuální plánování na objednání

12:00 hod – 13:00 hod. – Administrativa

13:00 – 15:00 hod. – Volný klub – neorganizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 6 – 13 let věku

15:00 – 17:00 hod. – Volný klub – neorganizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 14 – 26 let věku

17:00 – 18:00 terén

PÁTEK

8:30 hod. – 12:00 hod. – Individuální plánování na objednání

12:00 hod – 13:00 hod. – Administrativa

13:00 hod. – 16:00 hod. – Organizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu od 6 – 26 let

16:00 hod. – 17:00 hod. – Individuální plánování na objednání

V rámci poradenství poskytujeme individuální konzultace, kariérové a pracovní poradenství, preventivní programy, přípravu do školy, doprovod na úřady, práci s blízkou osobou, nebo jiné dle domluvy.

Služby jsou poskytovány v ambulantní a terénní formě, anonymně a zdarma