Veškeré aktivity vykonávané v rámci terénní služby podporují plnou sociální integraci jejich uživatelů do společnosti a jsou poskytovány převážně v přirozeném prostředí uživatelů, se snahou využít v maximální možné míře jejich přirozených sociálních zdrojů (rodina, příbuzní, apod.).

K základním principům služby patří:

• dodržování práv uživatelů = sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv uživatelů, možnost využívat služby anonymně,

• zplnomocňování uživatelů = působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti osob, vycházet z individuálně určených potřeb osob,

• práce v přirozeném prostředí uživatelů = posilovat sociální začleňování osob

• kontinuita a návaznost služeb = motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace