Do prvního finálového kola Talentu 2023 se přihlásilo 154 dětí s 70 vystoupeními. Samotná soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií. Kategorie 6 – 14 let a 15 – 26 let a dále na kategorii uměleckou a hudební. Finálové kolo proběhlo 25. 11. 2023 v Kulturním zařízení KASS. Na místě se osobně představily děti s 45 vystoupeními, ostatní vystoupení byly porotě představená pomocí videonahrávek.
V porotě usedli – náměstek primátora statutárního města Chomutov Milan Märc, starosta města Kadaně Jan Losenický, zastupitelka Ústeckého kraje a předsedkyně výboru pro národnostní menšiny Karolína Žákovská, předseda organizace Světlo Kadaň z.s. Jan Hudák, vedoucí terénního programu Jirkov Renata Adamová a bývalý účastník soutěže a student konzervatoře Dominik Balog. V rámci tohoto dne bylo porotou vybráno 31 vystoupení, která se v roce 2024 utkají ve velkém finále. Na akci měly děti možnost ukázat své vystoupení, na které se často dlouho připravují. Mohly tak ukázat svůj talent, prezentovat se, vyzkoušet si, jaké to je stát na velkém podium před zraky diváků a hlavně získat cennou zpětnou vazbu od odborné poroty, díky které se pak mohou dále rozvíjet. Pomocí akce také získaly prostor pro smysluplné trávení volného času a možnosti pro jeho další trávení, např. spolupráce s NZDM, nabídka vystoupení ve městě Kadaň, spolupráce s předsedkyní výboru pro národnostní menšiny a jiné. Do Talentu 2023 se zapojila řada nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, dětských domovů a výchovných ústavů z celé České republiky, například z Mostu, Krásné Lípy, Nového Jičína, Horní Dubenky, Těrlicka, ale také samozřejmě z Chomutova a Kadaně.

Projekt byl realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutov, města Kadaň a Ústeckého kraje.

Článek v novinách