V tomto roce se již jednalo o 8. ročník soutěže. V minulých letech byla soutěž pořádaná pro naše klienty. V roce 2018 jsme ale soutěž pořádaly pro celou Českou republiku. Cílovou skupinou byly děti, mládež a mladí dospělí, kteří navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a jsou ve věkovém rozmezí 6 – 26 let.

Oslovili jsme 200 organizací a klubů, které pracují s ohroženými dětmi a mládeží z celé České republiky. Přihlásilo se 24 klubů z deseti měst. Na castingu vystoupilo 110 dětí a mládeže, celkem 38 vystoupení. Do finále postoupilo 65 dětí s 22 vystoupeními. Samotná soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií. Kategorie 6 – 14 let a 15 – 26 let a dále na kategorii uměleckou a pěveckou.

Z každé kategorie byly oceněny první 3 místa. Soutěž se velice podařila, všechny výkony ve finále se porotcům i divákům líbily, všichni soutěžící si odnesli cenu – formou balíčků, ti nejlepší dostali poukázky v hodnotě 2000,- Kč, 3000,- Kč, 5000,- Kč, 5 nejlepších dostalo možnost se prezentovat na festivalu VYSMÁTÉ LÉTO v Kadani v červnu 2019. Dále jedna vítězka, vyhlášena jako nejlepší výkon, dostala od porotce pana producenta Michala Horáčka nabídku zazpívat na koncertě uspořádaném na počest Petra Hapky v lednu v Praze.

Akce tímto získala větší prestiž, soutěž reaguje na potřeby uvedené cílové skupiny rozvíjet schopnosti a dovednosti, zdokonalovat své nadání a získat sebedůvěru k zapojení do standardního vzdělávání v oblasti hudby, zpěvu a tance. Zároveň posiluje motivaci věnovat se ve svém volném čase uvedeným činnostem, tedy zdravě trávit svůj volný čas, což má vliv na motivaci dětí a snahu na akci se důkladně připravovat, trávit smysluplněji svůj volný čas s vidinou účasti na „velké akci“, kde mohou své úsilí předvést.

V roce 2018 jsme akci pozvedli na další úroveň – díky pozvání slavných osobností navázat kontakty v showbyznysu, stát se dobrým příkladem pro své vrstevníky, rodiče, blízké, a ze strany organizace se stát inspirací pro ostatní města a organizace. Proto jsme do akce zapojili co možná nejvyšší počet účastníků z uvedené cílové skupiny dětí a mládeže ohrožené rizikovými jevy. Soutěž se vydařila, měla velký úspěch, budeme se snažit o pokračování v dalších letech.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ústeckého kraje Statutárního města Chomutov, města Kadaň a nadace ČEZ.