Kategorie

Hudební kategorie 
(pěvecké vystoupení, hra na hudební nástroj apod.)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

• Umělecká kategorie
(tanec, divadelní vystoupení, kouzelnické vystoupení apod.)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

Další informace

• Soutěže se mohou zúčastnit pouze klienti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

• Přihláška musí být odeslána současně se startovným

• Startovné činí 500 Kč

• Finálový večer se bude konat 

• POZOR! Každý klient se může zúčastnit pouze v jedné kategorii

Videonahrávka

• Soutěžící, kteří se nebudou moci  zúčastnit castingu budou moci poslat (po předchozí domluvě) svou videonahrávku s vystoupením

• Videonahrávka musí být odeslána 

• Startovné zasílejte současně s přihláškou 

• Startovné činí 500 Kč

 

ÚČASTÍ NA TÉTO AKCI DÁVÁTE SOUHLAS KE ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH FOTOGRAFII K PROPAGAČNÍM ÚČELŮM SVĚTLA KADAŇ Z.S