Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou použity výhradně pro účely této akce.

Kategorie

Hudební kategorie 
(pěvecké vystoupení)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

• Umělecká kategorie
(tanec, divadelní vystoupení, hra na hudební nástroj – bez zpěvu, kouzelnické vystoupení, malování, fotografování, tvorba videí, graffiti, origami, gymnastické vystoupení, cvičení se zvířaty aj.)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

Podmínky:
Do věkových kategorií jsou účastníci zařazení podle věku v době velkého finále, tedy v roce 2024. V případě skupinového vystoupení se vytvoří věkový průměr, dle kterého se zařadí do kategorie. Délka vystoupení je stanovena na maximálně 5 minut! Pořadatel si vyhrazuje právo přesouvat účastníky do kategorií dle zaměřené vystoupení. V odůvodněných případech, je možné se semifinále účastnit absenčně, například formou videonahrávky nebo online. Toto je však nutné domluvit předem individuálně s organizátory akce. Ve velkém finále (v případě postupu v roce 2024) – nutná účast osobní!

Videonahrávka

Pro zapojení do soutěže je potřeba zaslat videonahrávku či jinou formu prezentace (PowerPoint prezentace, obrázky, fotografie) – v případě, že zvolíte jinou formu prezentace, než videonahrávku, doporučujeme konzultaci s organizátory. Videonahrávka musí být ve formátu – AVI, MOV nebo MP4. Pokud bude nahrávka odeslána v jiném formátu, nebude zařazena do soutěže. Videonahrávka nesmí být nijak upravena, nesmí obsahovat žádné efekty a musí mít kvalitní zvuk i obraz pro potřebu reprodukce.

Videonahrávka musí obsahovat:

• Jméno nebo název skupiny
• Věk vystupujících
• Název zařízení, za které vystupují, a město
• Samotné vystoupení

Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly nahrávky v dostatečné kvalitě a z tohoto důvodu se mnoho zájemců nedostalo do finálového kola, rozhodli jsme se v letošním roce vám opět s nahráním videa pomoci a to takto:

• do 100 km od města Chomutova jsme ochotni přijet do vašeho zařízení a za naše finance nahrávku pořídit;
• nad 100 km vám na základě vaší individuální žádosti můžeme přispět na kvalitní nahrání videa.

Informaci o tom, zda máte zájem o pomoc s nahráním, připište, prosím, do přihlášky. 

Co je potřeba

• Řádně vyplněná přihláška (může být odeslána elektronicky) – nejpozději do 30. září 2023
• Souhlas s pořízením a použitím audiozáznamů (minimálně naskenovaný, při účasti odevzdat originál) – nejpozději do 30. září 2023
• Zaslání videonahrávky či jiné formy prezentace – nejpozději do 30. září 2023 

Vše může být zaslané:
elektronicky na email: [email protected]
• poštou či osobně na adrese: Komunitní centrum, Husova 1667, Kadaň 432 01

5 vystoupení z každé kategorie postoupí do velkého finále,
které se uskuteční 25. 5. 2024 v Kadani, kde odborná porota z řad celebrit vybere výherce,
na které čekají hodnotné a zážitkové ceny.