Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou použity výhradně pro účely této akce.

Kategorie

Hudební kategorie 
(pěvecké vystoupení)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

• Umělecká kategorie
(tanec, divadelní vystoupení, hra na hudební nástroj – bez zpěvu apod.)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

Startovné

• Pro účast v soutěži je potřeba uhradit vratnou zálohu ve výši 500,- za každou službu (př. když se do soutěže zapojí 10 vystoupení z jedné služby, hradí se stále jedna záloha). Zasílá se i v případě, že pošlete videonahrávky.

• Vratná záloha bude účastníkům vrácena pouze v případě, že se soutěže zúčastní všichni přihlášení. V opačném případě pak záloha zůstává pořadatelům.

• Číslo účtu pro zaslání startovného: 19-8186080227/0100, do poznámky uveďte: startovné talent + název Vaší služby.

Videonahrávka

Pro zapojení do 1. finálového kola je potřeba zaslat videonahrávku!

• V případě zaslání videonahrávky je potřeba, aby byla ve formátu – AVI, MOV nebo MP4.
• Pokud bude nahrávka odeslána v jiném formátu, nebude zařazena do soutěže.
• Videonahrávka nesmí být nijak upravena, nesmí obsahovat žádné efekty a ideálně, aby byl zajištěn kvalitní zvuk i obraz.

Videonahrávka musí obsahovat:
• Jméno nebo název skupiny
• Věk vystupujících
• Název zařízení, za které vystupují a město
• Samotné vystoupení

Co je potřeba

• Řádně vyplněná přihláška (může být odeslána elektronicky) –
nejpozději do 15. srpna 2021
• Souhlas s pořízením a použitím audio záznamů (minimálně naskenovaný, při účasti odevzdat originál) – společně s přihláškou a to do 15. srpna 2021
• Zaslání videonahrávky – nejpozději do 31. srpna 2021
• Uhradit vratnou zálohu – nejpozději do 15. srpna 2021

Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyly nahrávky v dostatečné kvalitě a z tohoto důvodu se mnoho zájemců nedostalo do finálového kola, rozhodli jsme se v letošním roce vám s nahráním videa pomoci a to takto:

• do 100 km od města Chomutova jsme ochotni přijet do vašeho zařízení a za naše finance nahrávku pořídit;
• nad 100 km vám na základě vaší individuální žádosti můžeme přispět na kvalitní nahrání videa.

Informaci o tom, zda máte zájem o pomoc s nahráním, připište, prosím, do přihlášky.