Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou použity výhradně pro účely této akce.

Kategorie

Hudební kategorie 
(pěvecké vystoupení)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

• Umělecká kategorie
(tanec, divadelní vystoupení, hra na hudební nástroj – bez zpěvu apod.)
pro děti ve věku 6 – 14 let
pro mládež ve věku 15 – 26 let

POZOR! Každý klient může soutěžit pouze v jedné kategorii!

Startovné

• Pro účast v soutěži je potřeba uhradit startovné ve výši 500,- za každou službu (př. když se do soutěže zapojí 10 vystoupení z jedné služby, hradí se stále jednou startovné).

• Zasílá se i v případě, že pošlete videonahrávky.

• Číslo účtu pro zaslání startovného: 19-8186080227/0100, do poznámky uveďte: startovné talent + název Vaší služby.

Videonahrávka

• V případě zaslání videonahrávky je potřeba, aby byla ve formátu – AVI, MOV nebo MP4.
• Pokud bude nahrávka odeslána v jiném formátu, nebude zařazena do soutěže.
• Videonahrávka nesmí být nijak upravena, nesmí obsahovat žádné efekty a ideálně, aby byl zajištěn kvalitní zvuk i obraz.

Videonahrávka musí obsahovat:
• Jméno nebo název skupiny
• Věk vystupujících
• Název zařízení, za které vystupují a město
• Samotné vystoupení

Potřebné dokumenty

• Řádně vyplněná přihláška (může být odeslána elektronicky)

• Souhlas s pořízením a použitím audio záznamů (minimálně naskenovaný, při účasti odevzdat originál)