Závislosti

Závislosti

Spolek Světlo Kadaň z.s. poskytuje v rámci sekce adiktologických služeb Terénní programy, Kontaktní centra a odborné sociální poradenství Poradnu Světlo.  Programy poskytující služby drogovým uživatelům jsou držiteli certifikátů Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům