Menu

Spolek Světlo Kadaň z.s. poskytuje v rámci sekce adiktologických služeb Terénní programy, Kontaktní centra a odborné sociální poradenství Poradnu pro závislosti a ambulantní léčbu. 

Programy poskytující služby drogovým uživatelům jsou držiteli certifikátů Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.

Pro zobrazení více informací o konkrétním programu, vyberte program v levém menu.

Závislosti