Menu

Poskytované služby

• Výměna použitých injekčních stříkaček za čisté a distribuce materiálu sloužícího k bezpečnějšímu užívání (alobal, kapsle, šňupátka atd.)
• Poskytování informací a poradenství v oblastech bezpečnější braní, bezpečnější sex, zdravotní, sociální, právní a drogové
• Distribuce svépomocné literatury a literatury poskytující informace o odborné pomoci
• Sběr použitého injekčního materiálu na volných prostranstvích
• Základní zdravotní ošetření
• Krizová intervence
• Individuální poradenství
• Zprostředkování specializovaných služeb (léčba závislosti, léčba HCV, chráněné bydlení apod. )
• Distribuce kondomů a zdravotního materiálu (obvazy, náplasti)
• Asistence  – doprovod uživatele např. na úřady, k lékaři apod. 

V služba  zajišťuje tyto základní činnosti:

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí