Menu

Služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. 

Osoby starší 15ti let 

Primární cílová skupina o Osoby ohrožené závislostí a osoby v různých stupních závislostního chování:

– uživatelé pervitinu, heroinu, subutexu a dalších nealkoholových drog

– uživatelé inhalačních látek

– alkoholoví uživatelé, gambleři

– intenzivní uživatele konopí

 – experimentátoři, víkendoví uživatelé výše uvedených látek 

Sekundární cílová skupina –  Školy, instituce, rodinní příslušníci, přátelé, známí a osoby, které se potýkají s problémem vycházejícím primárně z drogového kontextu – využívají především poradenských služeb.