Menu

V Klášterci nad Ohří je od roku 2016 služba realizována v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003749 pod názvem Služby pro osoby závislé na návykových látkách, ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Klášterci na Ohří za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Provozní doba:

PONDĚLÍ   9:30 – 14:00 volný příjem, 15:00 – 18:00 na objednání
ÚTERÝ   8:30 – 11:30 na objednání, 13:00 – 17:00 volný příjem
STŘEDA   7:00 – 11:30 na objednání, 13:00 – 15:30 volný příjem
ČTVRTEK  8:30 – 11:30 volný příjem, 13:00 – 17:00 psychologické služby na objednání
PÁTEK  7:00 – 15:30 na objednání 

Poradnu můžete kontaktovat na telefonu: 725 985 504

Adresa zařízení: Chomutovská 206, 341 51 Klášterec nad Ohří
E-mail: poradna.svetlozs@seznam.cz, předmět zprávy: KLÁŠTEREC
Telefon: 725 985 504
Vedoucí programu: L. Halouzková, e-mail: vedouci.poradna.svetlozs@seznam.cz