Menu

V Klášterci nad Ohří je od roku 2016 služba realizována v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003749 pod názvem Služby pro osoby závislé na návykových látkách, ohrožené závislostí a jejich rodinné příslušníky v Klášterci na Ohří za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Provozní doba:

PONDĚLÍ  8:30 – 18:00 volný příjem
ÚTERÝ   7:30 – 17:00 volný příjem
STŘEDA   8:30 – 18:00 na objednání
ČTVRTEK  8:30 – 12:00 volný příjem, 12:30 – 17:00 psychologické služby na objednání
PÁTEK  6:30 – 13:00 na objednání 

Přestávka:

Pondělí a Středa: 13:00 – 13:30
Útěrý, Čtvrtek, Pátek: 12:00 – 12:30

Poradnu můžete kontaktovat na telefonu: 725 985 504

Adresa zařízení: Chomutovská 206, 341 51 Klášterec nad Ohří
E-mail: poradna.svetlozs@seznam.cz, předmět zprávy: KLÁŠTEREC
Telefon: 725 985 504
Vedoucí programu: Mgr. L. Halouzková, e-mail: vedouci.poradna.svetlozs@seznam.cz