Menu

Služba je určená osobám starším 15 let, rodičům a široké veřejnosti, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situace vlivem užití/užívání legálních a nelegálních drog či jiným patologickým chováním.

Primární cílová skupina:

• Osoby s látkovou závislostí na alkoholových a nealkoholových látkách
• Osoby s nelátkovou závislostí – osoby ohrožené rizikovým hraním a aktivní hráči (sázky, on-line hry, loterie, výherní hrací přístroje, karetní hry aj.)
• Rodiče, příbuzní, osoby blízké výše uvedených osob

Sekundární cílová skupina:

• Široká veřejnost v návaznosti na cíle služby.