Menu

Vítejte na stránkách Poradny pro závislosti a ambulantní léčby. V rámci registrované sociální služby odborné sociální poradenství poskytujeme služby na několika pobočkách. Pro zobrazení více informací vyberte pobočku v levém menu.

Důležitým přívlastkem služby je slovo ANONYMNÍ.

Uživatelé služeb jsou evidováni pod kódy celorepublikového systému, díky kterému můžeme vytvářet statistický přehled, aniž by byla narušena jejich anonymita.

Všichni pracovníci Poradny pro závislosti a ambulantní léčby jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách vázáni MLČENLIVOSTÍ.

Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.

Okamžitá kapacita ambulantní formy:

Počet klientů (při práci s jednotlivcem): 3
nebo
Počet klientů (při práci se skupinou): 3/1
nebo

Okamžitá kapacita terénní formy:
Počet klientů (při práci s jednotlivcem): 3