Menu

Poskytované služby

• Poradenství
• Krizová intervence
• Dlouhodobá individuální práce
• Informační servis uživateli
• Zprostředkování kontaktu
• Zprostředkování kontaktu a asistence
• Předávání a doporučování uživatele
• Navázání prvního kontaktu/Vstupní zhodnocení stavu klienta
• Ambulantní léčba

V služba  zajišťuje tyto základní činnosti:

• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím